ครอบคลุมทุกวัย ทุกภาคส่วน

นโยบายไทยสร้างไทย

Policy Tag: ปลดล็อก

นโยบาย

ปลดล็อกวิกฤตการเมือง 2 ขั้ว

สร้างประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อนักการเ...
นโยบาย

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี...
นโยบาย

ทำสงครามกับคอร์รัปชัน

ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมะเร...
โหลดนโยบายเพิ่มเติม
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย