ไทยสร้างไทย เยือนจีนตามคำเชิญ พบผู้นำกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ หารือและศึกษาการทำงานด้าน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี หวังต่อยอดการพัฒนาให้ประเทศไทย ยกจีนตัวอย่างความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน และการช่วยเหลือมิตรประเทศ

ข่าวสาร

นายกิติ วงษ์กุหลาบ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะตัวแทนของพรรค ร่วมกับตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆของประเทศไทย เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านสถานการณ์เศรษฐกิจของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การเสริมสร้างอารยธรรมทางนิเวศ การเสริมสร้าพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่น ตามคำเชิญ และมีโอกาสได้พบปะผู้นำกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเวลา 7 วัน ณ เมืองปักกิ่ง ซูโจว และหนานกิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
.
นายกิติเปิดเผยว่า ได้รับเกียรติเข้าพบตัวแทนผู้นำจากซูโจว และเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแผนนิคมอุตสาหกรรมซูโจวและวิสาหกิจเทคโนโลยีระดับสูง และต่อด้วยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซูโจว ซึ่งได้แนวคิด และความรู้ รวมทั้งทราบถึงการวางแผนทางด้านเทคโนโลยี อุตาสหกรรมควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
.
สอดคล้องกับเป้าหมายของพรรคไทยสร้างไทย ที่มุ่งขจัดความยากจน ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้คนตัวเล็ก SMEs เกษตรกร โดยมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เข้าถึงองค์ความรู้ และตลาด เพื่อสามารถแข่งขันได้ โดยมีเป้าหมายคือสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับทุกคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
.
ขณะเดียวกันได้กล่าวยกย่อง พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับประเทศ และสามารถขจัดความยากจนให้หมดไป อีกทั้งยังยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ และพร้อมช่วยเหลือประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมให้เป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดแก่ภูมิภาคและประชาคมโลก ซึ่งโอกาสในการเยือนจีนตามคำเชิญในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ของสองประเทศ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาร่วมกันในระดับภูมิภาคต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย