“ปฏิวัติการศึกษา” คือของขวัญวันเด็กที่มีค่ามากที่สุด ไทยสร้างไทยฝากข้อเสนอถึงรัฐบาล “เร่งสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก”

ข่าวสาร
บทความ

ข้อเสนอ 5 ด้านจากพรรคไทยสร้างไทย #ปฏิวัติการศึกษา หลังข้อมูลย้อนหลังเชิงสถิติพบ เด็กหลุดจากระบบการศึกษาปีละกว่าแสนคน ปัญหาหลักของการศึกษาไทย คือ การไม่สร้างแรงจูงใจให้เด็ก เด็กไทยเรียนหนักแต่ศักยภาพแพ้ต่างชาติ ระบบการศึกษาไทยไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสะท้อนผ่านการสอบ PISA ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาลดลงต่อเนื่อง

โดยเฉพาะปีล่าสุด ปี 2565 พบว่าผลคะแนนสอบของเยาวชนไทยลดต่ำลงทุกทักษะ
สภาพเศรษฐกิจภายในครัวเรือนและสุขภาพจิตของเด็กที่เครียดและกดดัน อยู่ในภาวะซึมเศร้า ไร้ความสุข สะท้อนปัญหาเกิดจากสังคมกดทับ แบกรับความคาดหวังพ่อแม่ ต้องละทิ้งความฝันเป็นตัวของตัวเอง ความไม่ปลอดภัยและไม่มั่นใจในโรงเรียน เช่น การไม่ถูกกล้อนผม ที่ผ่านมาภาครัฐมีปัญหาเรื่องของโครงสร้าง ระบบสวัสดิการรัฐที่ไม่โอบอุ้มให้ “เด็กทุกคนมีความฝัน” และทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้

🔴”ไทยสร้างไทยเสนอ 5 แนวทางปฏิวัติการศึกษา”

พรรคไทยสร้างไทย จึงเสนอแนวทางในการปฏิวัติการศึกษา ต่อรัฐบาลโดยเริ่มจาก

1) กำหนดเป้าหมายหลัก
เน้นให้เด็กค้นหาตัวตนได้เร็ว เน้นกระบวนการสอนให้สามารถหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เองได้ สร้างเด็กให้สามารถปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้ ลดภาระเวลาและเงิน เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น

2) เปลี่ยนระยะเวลาการศึกษา โดยลดเวลาเรียนลง 3-4 ปี เพื่อให้เด็กสามารถเรียนจบภายในช่วงอายุ 17-19 ปี ทำให้เป็นภาระพ่อแม่น้อยลง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทดแทนผู้สูงวัยได้เร็วขึ้น

3) ปรับหลักสูตรการเรียนให้ทันสมัย กระชับ และยืดหยุ่น ตอบโจทย์เด็ก ให้มีทักษะและประสบการณ์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถม

4) ปรับวิธีการศึกษา ให้ความสำคัญกับเจตคติ (Attitude) เป็นอันดับแรก ตามด้วยทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) ส่งเสริมการเรียน Onsite และ Online ฝึกงานจากของจริง ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และกิจกรรมนอกเวลา โดยลดเวลาเรียนในห้องเหลือเพียงแค่ 3 วัน เพื่อให้เด็กได้ ค้นหาตัวตนจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น

5) งบประมาณ 67 ที่เข้าสู่การพิจารณาขิงสภา พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอ ปรับงบประมาณและการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันงบลงไปที่สถานศึกษาไม่ถึงมือนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญ ต้องมีตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อช่วยกันชี้ถึงปัญหา ข้อบกพร่อง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
.

สุขสันต์วันเด็กไทย 2567 💜

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย